เครือข่ายฯ ได้จัดกิจกรรมประชุมเสวนาวิชาการ

เครือข่ายฯ ได้จัดกิจกรรมประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง แนวทางการสร้างเครือข่ายเชิงประเด็น (Node C) – อพ.สธ. ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เพื่อหาทิศทางที่เหมาะสมและชัดเจนของในการดำเนินงานของเครือข่าย โดยเชิญวิทยากรร่วมเสวนาจาก อพ.สธ. และ สกอ.

Copyright © 2017. All rights reserved.
paykwik bozum
astropay bozdurmak istiyorum