คณะทำงานเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

คณะทำงานเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ร่วมกับ 9 เครือข่ายทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดโดย สกอ. ในวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Copyright © 2017. All rights reserved.
paykwik bozum
astropay bozdurmak istiyorum