เครือข่ายฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายเชิงประเด็น ณ โรงแรมพันล้านบูติครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

เครือข่ายฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ. – สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน อพ.สธ. ของแต่ละสถาบัน และแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานฯ ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมพันล้านบูติครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

Copyright © 2017. All rights reserved.
paykwik bozum
astropay bozdurmak istiyorum