คณะทำงานเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ร่วมกับ 9 เครือข่ายทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดโดย สกอ. ในวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

คณะทำงานเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ร่วมกับ 9 เครือข่ายทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดโดย สกอ. ในวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Copyright © 2017. All rights reserved.
paykwik bozum
astropay bozdurmak istiyorum